pomoc Ukrajině

Odsuzujeme ruský vojenský útok na Ukrajinu.

Máme na Ukrajině řadu přátel a tato situace se nás silně osobně dotýká.

Jsme vděčni za výzvu Rady Církve bratrské a Diakonie Církve bratrské k podpoře Ukrajiny - jak modlitbami, tak i sbírkou. Tuto výzvu si zde můžete přečíst a připojit se.

Jsme vděčni za každého, kdo svojí účastí vyjádří svoji podporu Ukrajině a jejím občanům v této těžké situaci.

Díky.

Níže je možné provést platbu na uvedený účet pomocí QR kódu s přednastavenou částkou 500 Kč (částku je možné změnit).

Výzva Církve bratrské a Diakonie CB k modlitbám a ke sbírce pro Ukrajinu.docx

Možnost připojit se ke sbírce prostřednictvím sborového účtu Elady:

Číslo účtu: 1243370369/0800

VS platby: 202202

Modlitby za Ukrajinu v rámci Modliteb 24-7: www.modlitby24-7.cz/ukrajina

INFO: Kam směřuje podpora Ukrajině přes Diakonii CB?

Snažíme se pomáhat Ukrajincům, kteří jsou nyní v České republice. I v našem okolí jsme v kontaktu s Ukrajinci, kteří zde našli útočiště.