Dětský klub

Royal Rangers

V Dobrušce je nový klub Royal Rangers!

Schůzky jsou každé úterý od 16:00 do 18:00 hod. v pastoračním centru (za farou římskokatolické církve).

Pokud je to možné, vezmi si s sebou čistou/suchou obuv na přezutí. Díky.

Těšíme se na tebe!

Nejbližší schůzky:


červen: 7.6., 14.6.
Přes prázdniny plánujeme nárazové akce.Pravidelné schůzky začnou zase v září.Sledujte včas tento web pro informace o schůzkách klubu ve školním roce 2022/2023.

O Royal Rangers

Klub, tedy přední hlídka RR, je součástí nadnárodní křesťanské dětské organizace Royal Rangers, která se zaměřuje na práci s dětmi v jejích volnočasových aktivitách. Usiluje o rozvoj dětí a mládeže ve čtyřech oblastech života – fyzické, duševní, duchovní a sociální. Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, rozvíjet své nadání, prohlubovat své znalosti a zaujmout své místo ve společnosti se správným postojem k sobě i ostatním lidem.

Chcete se dozvědět více o činnosti Royal Rangers a jeho klubech v ČR? Navštivte národní stránky organizace.

62. přední hlídka Bystré

Klub působí při sboru Církve bratrské v Bystrém od roku 1983. Cílem klubu je ukázat na pravý životní základ, kterým je víra v Ježíše Krista a posouvat tuto do praktického života. Přední hlídka Royal Rangers je pro děti od ca 10 do 15 - ti let. Právě v tomto věku se tvoří základní hodnotové žebříčky v našich životech a klub Royalu chce přispět k tomu, aby v naší společnosti stále byli lidé, kteří tyto zdravé životní hodnoty mají.

KDO JSME?

  • Zakladatelem klubu 62. přední hlídky Royal Rangers je Sbor Církve bratrské v Bystrém.

  • Vedoucí klubu jsou věřící lidé, kteří dělají tuto práci ve svém volném čase a nejsou za ni finančně ohodnocováni.

  • Velitelem 62. PH Bystré je Jan Hejzlar (Jenka), tel. +420 602 144 791

62. přední hlídka RR kromě pravidelných schůzek pořádá i víkendové pobyty, tábory, účastní se národního turnaje v ringu a také pořádá vlastní ringoturnaj.

Royal Rangers v Dobrušce

Klub Royal Rangers, který působí v Dobrušce je součástí 62. přední hlídky, takže občas tyto dva kluby budou mít společné schůzky nebo společné akce.

Hlavním vedoucích dobrušského klubu je Bc. Jan Kalenský, tel. +420 724 302 305

Fotky z klubu

Hrajeme ringo

Tvoříme Velikonoční přání pro seniory v Jitřence v Opočně

Legoprojekt začátkem února 2022

Předvánoční tvoření