Dětský klub

Royal Rangers

Klub Royal Rangers se schází každý pátek (mimo svátky a prázdniny)
od 15:30 do 17:30 v Bystrém v Eladě (Bystré 82).

Těšíme se na tebe!

Klub, který v roce 2021/22 působil v Dobrušce jako Royal Rangers, se od září 2022 mění na klub EXIT.

jednoduché logo klubu EXIT

O Royal Rangers

Klub, tedy přední hlídka RR, je součástí nadnárodní křesťanské dětské organizace Royal Rangers, která se zaměřuje na práci s dětmi v jejích volnočasových aktivitách. Usiluje o rozvoj dětí a mládeže ve čtyřech oblastech života – fyzické, duševní, duchovní a sociální. Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, rozvíjet své nadání, prohlubovat své znalosti a zaujmout své místo ve společnosti se správným postojem k sobě i ostatním lidem. 

Chcete se dozvědět více o činnosti Royal Rangers a jeho klubech v ČR? Navštivte národní stránky organizace.

62. přední hlídka Bystré

Klub působí při sboru Církve bratrské v Bystrém od roku 1983. Cílem klubu je ukázat na pravý životní základ, kterým je víra v Ježíše Krista a posouvat tuto do praktického života. Přední hlídka Royal Rangers je pro děti od ca 10 do 15 - ti let. Právě v tomto věku se tvoří základní hodnotové žebříčky v našich životech a klub Royalu chce přispět k tomu, aby v naší společnosti stále byli lidé, kteří tyto zdravé životní hodnoty mají.

KDO JSME?

62. přední hlídka RR kromě pravidelných schůzek pořádá i víkendové pobyty, tábory, účastní se národního turnaje v ringu a také pořádá vlastní ringoturnaj.

Royal Rangers v Dobrušce

Klub Royal Rangers působil ve školním roce 2021-2022 také v Dobrušce (jako součástí 62. přední hlídky).

Od září 2022 tento klub působí samostatně pod Sborem Církve bratrské v Bystrém jako klub EXIT - viz web klubu.

Fotky z klubu v Dobrušce (školní rok 2021/22)

Hrajeme ringo

Tvoříme Velikonoční přání pro seniory v Jitřence v Opočně

Legoprojekt začátkem února 2022

Předvánoční tvoření