Triády

Formulář pro zájemce o triádu ve školním roce 2023-2024 je ve spodní části stránky.

Co je to triáda?

Triáda je skupina 3-4 pouze mužů nebo pouze žen, kteří chtějí vzájemně otevírat svůj život, jsou ochotni nechat se ve svém životě skrze texty Bible ovlivňovat Bohem, společně o věcech mluvit a vzájemně se povzbuzovat v konkrétních situacích života. Je to minikomunita, která chce více poznávat Boha/Ježíše a uplatňovat objevené pravdy ve svém životě. Triáda je dobrovolná.

Setkání triády má 4 základní složky:

Doporučený interval scházení je týdenní nebo 1x za 14 dnů. Interval si stanovují účastníci triády sami. 

Doporučená délka setkání triády je ca 90 minut (podle potřeby je možné zkrátit/prodloužit). Na délce se domlouvají účastníci triády.

Výhody/přednosti triády

O čem triáda je a o čem není?

Co se od účastníků očekává?

* učednictví je proces poznávání Boha/Ježíše. Tento proces začíná v momentě, kdy se začneme o Boha zajímat a chceme ho znát víc. Nejde v principu jen o poznávání, ale i ochotu aplikovat poznané do svého života. Často je to proces, který proměňuje - naše postoje, vztahy, manželství a vůbec celý život .

Kdo je koordinátor a co se od něho očekává?

Koordinátor není vedoucím skupiny, který by zajišťoval program pro ostatní, ale spíše tím, kdo pomáhá triádu držet zacílenou k hlavnímu cíli. Koordinátor v zapojení ostatních pomáhá:

Koordinátor spolupracuje v koordinaci triád s vedením společenství.

Jak se můžu stát součástí triády?

Nejprve zjistíme, kdo všechno má zájem být součástí triády. Potom vytipujeme lidi, kteří mají k sobě blízko (např. věkem, lokalitou, životní situací apod.) a zeptáme se jednotlivě každého zájemce, jestli by byl ochotný být součástí triády v konkrétním uskupení. Pokud všichni oslovení souhlasí, je triáda hotová. Pokud ne, hledáme další možnosti. V jednotlivých triádách ještě oslovíme některé z vás, jestli byste byli ochotni být koordinátory ve vaší triádě.

Dotazník k zapojení se v triádě ve školním roce 2023/2024