Další církve v okolí

Víme, že nejsme jediná církev na světě a proto zde uvádíme i kontakty na další církve a církevní společenství v našem okolí...

další církve v Dobrušce

Tento přehled byl připraven ještě před prvním lockdownem, který byl na jaře 2020. Od té doby se některá místa setkávání změnila. Z tohoto důvodu si vždy ověřte na webu každého církevního společenství, kde se aktuálně schází. Až se situace uklidní, tak bude tento přehled aktualizován.

Církev adventistů sedmého dne

Církev československá husitská

Jednota bratrská

Římskokatolická církev

Křesťanské společenství Mozaika

ČCE Dobruška

Evangelická církev v současnosti pozastavila své aktivity v Dobrušce. Sborem spravujícím Dobrušku je sbor v Klášteře nad Dědinou (viz níže).

Ostatní církevní společenství v okolí

Oficiální webové stránky církví