O nás

Kdo jsme

Jsme společenstvím věřících lidí, které spojuje víra v Ježíše Krista. Ve svých životech jsme poznali, že zvěst Bible o Bohu a jeho zájmu o člověka je pravdivá. Setkali jsme se s živým Bohem a Jeho milostí. Bůh nám ukázal, že náš život má smysl. Skrze oběť Ježíše Krista jsme mohli přijmout skutečnost odpuštění a vstoupit do vztahu s naším Stvořitelem. Díky tomu, co pro nás Bůh udělal, můžeme zakoušet ve svém životě radost a pokoj, protože víme, komu patříme a kam naše životy směřují. Jako nejvyšší autoritu naší víry a života uznáváme Bibli - Boží Slovo.

Naše společenství je otevřené pro kohokoliv, kdo hledá smysl života a jeho naplnění. Naše bohoslužby směřují každého z nás k setkání s živým Bohem. Nejsme společenstvím, kde bychom chtěli někoho manipulovat a držet pod "naším vlivem". Každý má svobodu se vyjádřit a zkoumat pravdivost toho, co je ve společenství předkládáno. Víra je věcí osobní, každý prožívá svůj vztah k Bohu jiným způsobem, naše společenství je pouze nástrojem k tomu, aby tento vztah mohl být co nejintenzivnější.

Historie

V Dobrušce Církev bratrská působí už mnoho let. Z historických dokumentů máme záznamy, že se v Dobrušce konali pobožnosti už na začátku 20. století (po roce 1901). Někdy po 2. světové válce (nevíme kdy přesně a z jakých důvodů) se bohoslužby v Dobrušce přestaly pořádat a nedělní bohoslužby probíhaly řadu let jen v Bystrém. A tak v Dobrušce zůstala jen biblická vyučování během týdne, která probíhala po domácnostech nebo v synagoze, která tehdy patřila Českobratrské církvi evangelické. Na počátku devadesátých let se znovu začaly bohoslužby v Dobrušce pořádat, a to v dobrušském kině (asi 1x za dva měsíce) a později vznikly i další aktivity v Dobrušce, jako klub seniorů KLUS a klub pro děti s názvem Roháč.

Díky znovu narůstajícím aktivitám v Dobrušce se vedení bysterského sboru Církve bratrské rozhodlo, že zakoupí v Dobrušce domek, který bude zázemím pro tyto aktivity. V roce 2001 se tedy koupil půldomek v ulici Zd. Nejedlého, který bylo potřeba zrekonstruovat a trochu přizpůsobit pro potřeby sboru. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2003, kdy se domek začal používat pro potřeby sboru.

Pro koncepční práci v Dobrušce se z bysterského společenství oddělily 4 mladé manželské páry. Ze začátku se bohoslužby pořádaly odpoledne, od listopadu 2005 se přesunuly na dopoledne. Postupem let prostory v zakoupeném domku začaly být kapacitně malé a tak od roku 2012 se společenství schází k pravidelným bohoslužbám v malém sále dobrušského kina. Nyní má společenství přes 40 členů a 20 dětí. I na ostatní aktivity, jako jsou kluby pro děti, už začíná být domek malý a některé kluby se už schází v pronajatých prostorách napříč Dobruškou. Může se tedy předpokládat, že časem bude společenství postaveno před rozhodnutí o pořízení větších prostor.

O Církvi bratrské

Církev bratrská je jedna ze státem registrovaných církví, a to od roku 1949. V České republice však působí už více jak stopadesát let. Církev bratrská není součástí žádné velké nadnárodní církve. Jde o církev, která vznikla v Čechách z několika probuzeneckých hnutí. Od roku 1880 působila pod názvem Svobodná církev reformovaná, v roce 1919 přijala název Jednota českobratrská, který byl v roce 1966 pozměněn na stávající název Církev bratrská. Své sbory má na mnoha místech po celé republice. Nejbližší sbory v našem regionu jsou v Bystrém, Novém Městě nad Metují, Náchodě, České Skalici, Úpici, Trutnově, Hradci Králové, Pardubicích, České Třebové, Vysokém Mýtě a v Litomyšli. Církev bratrská spolupracuje i se zahraničními církvemi v různých zemích. 

Církev bratrská navazuje na odkaz české i světové reformace a usiluje o život podle Božího Slova - Bible. Ve svém vyznání z roku 1927 Církev bratrská prohlásila: „Přijímáme slovo Boží za jediný a neomylný základ naší víry a našeho konání. Věříme, že Písmo Starého i Nového zákona bylo vnuknuto od Boha a že je jediným a pravým základem víry i života.“ 

Svojí činností chce Církev bratrská šířit zvěst o Ježíši Kristu. Nejde o získávání lidí pro církev, jde o snahu dát lidem možnost i dnes slyšet zvěst, která zásadním způsobem změnila a mění lidské životy a dějiny nejen jednotlivých národů, ale celého světa. Je to zvěst o Boží lásce k člověku, kterou prokázal tím, že poslal svého Syna - Ježíše Krista, aby lidem umožnil obnovení osobního vztahu s Bohem. Rozhodnutí k následování Ježíše Krista a přidání se k některé z křesťanských církví záleží pak na každém jednotlivci.