Vítejte

na webu Církve bratrské v Dobrušce

DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŘÍZENÍ A CHRÁNÍTE TAK OSTATNÍ I SEBE.

POUŽÍVEJTE 3R: ROUŠKA, RUCE (DEZINFEKCE), ROZESTUPY
(POKUD MŮŽETE, POUŽÍVEJTE I E-ROUŠKU)

Přehled o aktuálně platných opatření najdete na webu vlády: covid.gov.cz
Aktuální Covid data podle obcí:
https://www.covdata.cz/obce.php
Protiepidemický systém PES:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

AKTUÁLNĚ - JAK FUNGUJEME BĚHEM BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

BOHOSLUŽBY A STUDIUM BIBLE

Bohoslužby a jiná vyučovací setkání probíhají stále online (Zoom).
Ne 9:00 program pro děti
9:30 bohoslužba
St 20:30 studium Bible
19:30 večer chval a modliteb

Další setkání:
Čt 4.3. 18:30
Kartografové (A)

K těmto online setkáním se připojíte ZDE.

Akce s individuální osobní účastí:
Modlitby 24-7:
Modlitební řetězec za ČR,
pondělí 1. března až neděle 7.března, více informací a registrace na: www.modlitby24-7.cz/modlitby-za-cr

KLUBY

Klub Awana se neschází.

Klub K2 se schází online (Zoom, info na Facebooku klubu).

Klub Royal Rangers se schází on-line.
Pro bližší informace sledujte Instagram klubu nebo skupinu klubu na Messengeru.

Termíny setkání RR:
16:30 - 18:00 Zoom Elada

MIMOŘÁDNĚ

14.3. 9:30 Společná bohoslužba CB
YouTube sboru CB v Bystrém


PRO ONLINE PŘENOS KLIKNI NA BANNER

Hrajeme stolní hru online!

Kartografové, připojte se! Více informací ZDE.
Sledujte zveřejňované aktualizace.

Čtvrtek 18:30

Aktuální verše z Bible

Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh:

SMIŘTE SE S BOHEM!

On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.


2. list Korintským 5,20-21
Pokud se chcete o smíření s Bohem dozvědět víc, pusťte si následující video.Můžete také kontaktovat pastora společenství.

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

(Ježíš) Janovo evangelium 14,27

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

(Ježíš) Janovo evangelium 16,33

Je Bůh skutečný?

Ačkoliv není možné Boha popsat nebo ho snadno dokázat, tak my potvrzujeme: "Ano, je skutečný. My s ním máme tuto zkušenost, zakoušíme Jeho přítomnost a jednání v našich životech. On je dobrý a milující Bůh a chce mít osobní vztah s každým člověkem, kterého stvořil. Tento vztah přejeme každému, i Tobě."

Chceš tento vztah mít?

Zveme Tě na naše setkání.

video CfaN k projektu Od Mínusu k Plusu, zdroj: YouTube

bohoslužba

neděle od 9:30 ve Společenském centru Kino 70 v Dobrušce

během bohoslužby je zajištěn program pro děti od ca 3 let do 7 třídy ZŠ.

naše bohoslužba má 3 hlavní části:

  • 1. část (úvod, oznámení, blok písní) - ca 30 minut, poté děti odcházejí na dětský program (během letních prázdnin je to jinak)

  • 2. část (kázání - zamyšlení nad textem z Bible) - ca 20 minut

  • 3. část (osobní svědectví - krátká výpověď o Božím jednání v životě konkrétního člověka, modlitby) - ca 15-30 minut

audio záznamy z bohoslužeb naleznete zde

Aktuálně

Termíny uvedené níže se za současné situace mohou lišit od skutečnosti. Sledujte informace zveřejňované výše v části 'Aktuálně - jak fungujeme během bezpečnostních opatření'.

Podporujeme