Vítejte

na webu Církve bratrské v Dobrušce

DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŘÍZENÍ A CHRÁNÍTE TAK OSTATNÍ I SEBE.

POUŽÍVEJTE 3R: ROUŠKA, RUCE (DEZINFEKCE), ROZESTUPY

AKTUÁLNĚ - očkování a platná opatření: covid.gov.cz
Aktuální Covid data podle obcí:
https://www.covdata.cz/obce.php

AKTUÁLNĚ - JAK FUNGUJEME BĚHEM BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

BOHOSLUŽBY a další aktivity

Bohoslužby a další aktuálně pořádané aktivity:
Ne 10:00 bohoslužba open-air Gestra CZ (prezenčně)
St 20:30 studium Bible Zoom IXKO
15:30 klub Royal Rangers
Elada (prezenčně)
19:30 večer chval a modliteb
YouTube IXKO

Pozn.:
Klub Awana se neschází.
Klub K2 se schází - info na Facebooku klubu.

Jak postupovat při přihlašování na Zoom a jak Zoom obsluhovat můžete zjistit zde.

Aktuální oznámení z posledních bohoslužeb najdete zde.

Vyber si připojení:
(klikni na logo)

církev online

IXKO


ELADA

Další možnosti online:

PRO ONLINE PŘENOS KLIKNI NA BANNER


O půlnoci na 27.3. začalo sčítání lidu, domů a bytů a potrvá do 11.5.2021. Jako jedna z nepovinných otázek je i otázka ohledně náboženské víry. Pokud jste členem nebo sympatizantem naší církve a chcete tuto kolonku vyplnit, tak vyplňte: Církev bratrská

Naléhavé

Modlitby za Daniela Féra - rozpis modliteb a aktuální informace najdete na webu Modliteb 24-7.

Na programu chvály, vyučování, semináře, moderovaný rozhovor, večer chval, modlitby

Řečníci a témata:

Sam Allberry, UK
(Následování Krista stojí všechno)

Lubomír Ondráček
(Normální, nebo radikální?)

Dita Targoszová
(Stezky světlem zalité)

Michal Apetauer
(Odvážná víra)

Pavol Strežo, SK
(Poznat Boha jako Otce)

Alois Boháček
(Jak a čím zabednit zadní vrátka)

Dětská konference se letos z důvodu nejasných podmínek pro konání podobných akcí neuskuteční, předškolní děti svůj program mít budou!!


Semináře:

Sam Allberry, UK
(Jak žít jako singles v církvi, Jak jednat s lidmi s přitažlivostí ke stejnému pohlaví)

Alois Boháček
(Jak neztratit zápal po třicítce)

Pete Lupton
(Jak se osvobodit od závislosti na pornografii)

Marián Lipovský
(Chvála jako životní styl)

Daniel Fér
(Věřím v Boha zázraků)

Petr Kácha
(Kurzy Svoboda v Kristu a Kurz milosti)

Dan Drápal
(Přístupy ke knize Zjevení),

Chvály:
Timothy (SK), Awaken worshipPořádají KMS a ČEA.
Při přihlášení a platbě do 24. května platí zvýhodněné ceny!
Jednotlivec 490 Kč, manželský pár 850 Kč.

Ceny ubytování, obědů a ceny platné při přihlášení po 24. květnu najdete na webu.

V případě, že by se konference nemohla konat prezenčně, budeme samozřejmě zaplacené poplatky vracet v plné výši.

Aktuální verše z Bible

Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh:

SMIŘTE SE S BOHEM!
On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.


2. list Korintským 5,20-21
Pokud se chcete o smíření s Bohem dozvědět víc, pusťte si následující video.Můžete také kontaktovat pastora společenství.

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

(Ježíš) Janovo evangelium 14,27

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

(Ježíš) Janovo evangelium 16,33

Je Bůh skutečný?

Ačkoliv není možné Boha popsat nebo ho snadno dokázat, tak my potvrzujeme: "Ano, je skutečný. My s ním máme tuto zkušenost, zakoušíme Jeho přítomnost a jednání v našich životech. On je dobrý a milující Bůh a chce mít osobní vztah s každým člověkem, kterého stvořil. Tento vztah přejeme každému, i Tobě."

Chceš tento vztah mít?

Zveme Tě na naše setkání.

video CfaN k projektu Od Mínusu k Plusu, zdroj: YouTube

bohoslužba

neděle od 9:30 ve Společenském centru Kino 70 v Dobrušce

během bohoslužby je zajištěn program pro děti od ca 3 let do 7 třídy ZŠ.

naše bohoslužba má 3 hlavní části:

  • 1. část (úvod, oznámení, blok písní) - ca 30 minut, poté děti odcházejí na dětský program (během letních prázdnin je to jinak)

  • 2. část (kázání - zamyšlení nad textem z Bible) - ca 20 minut

  • 3. část (osobní svědectví - krátká výpověď o Božím jednání v životě konkrétního člověka, modlitby) - ca 15-30 minut

audio záznamy z bohoslužeb naleznete zde

Aktuálně

Termíny uvedené níže se za současné situace mohou lišit od skutečnosti. Sledujte informace zveřejňované výše v části 'Aktuálně - jak fungujeme během bezpečnostních opatření'.

Podporujeme