Vítejte

na webu Církve bratrské v Dobrušce

DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŘÍZENÍ A CHRÁNÍTE TAK OSTATNÍ I SEBE.

POUŽÍVEJTE 3R: ROUŠKA, RUCE (DEZINFEKCE), ROZESTUPY
(POKUD MŮŽETE, POUŽÍVEJTE I E-ROUŠKU)

přehled o aktuálně platných opatření najdete na webu vlády: covid.gov.cz

AKTUÁLNĚ - JAK FUNGUJEME BĚHEM BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

KLUBY

Kluby se fyzicky neschází.

Klub Royal Rangers se schází online. Pro bližší informace sledujte Instagram klubu nebo skupinu klubu na Messengeru.
Nejbližší setkání RR na Zoom:
Po v 18:00
Pá v 18:00

BOHOSLUŽBY A STUDIUM BIBLE

Bohoslužby a jiná vyučovací setkání jsou nyní odkázány pouze na online prostor (Zoom).
Biblické studium ve St ve 20:30
Bohoslužba v Ne v 9:30
(před bohoslužbou program pro děti od 9:00)

Pokud se chcete účastnit našich online setkání, kontaktujte nás (nejlépe e-mail, WhatsApp, SMS) a my vám sdělíme více informací, jak se k setkáním připojit/přihlásit.

Registrace na bohoslužebné akce do 20ti osob ZDE.

Děkujeme za pochopení.

OSOBNÍ PÉČE

Osobní duchovní péče omezena není.

Je možné požádat o osobní návštěvu kazatele.

Samozřejmě je možné setkat se i online.
(Skype, Zoom apod.)

Kartografové, připojte se! Znovu hrajeme on-line - více informací ZDE.
Sledujte zveřejňované aktualizace - je možné, že občas změníme i hru.

Čtvrtek 18:30

Aktuální verše z Bible

Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh:

SMIŘTE SE S BOHEM!

On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.


2. list Korintským 5,20-21
Pokud se chcete o smíření s Bohem dozvědět víc, pusťte si následující video.Můžete také kontaktovat pastora společenství.

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

(Ježíš) Janovo evangelium 14,27

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

(Ježíš) Janovo evangelium 16,33

Je Bůh skutečný?

Ačkoliv není možné Boha popsat nebo ho snadno dokázat, tak my potvrzujeme: "Ano, je skutečný. My s ním máme tuto zkušenost, zakoušíme Jeho přítomnost a jednání v našich životech. On je dobrý a milující Bůh a chce mít osobní vztah s každým člověkem, kterého stvořil. Tento vztah přejeme každému, i Tobě."

Chceš tento vztah mít?

Zveme Tě na naše setkání.

video CfaN k projektu Od Mínusu k Plusu, zdroj: YouTube

bohoslužba

neděle od 9:30 ve Společenském centru Kino 70 v Dobrušce

během bohoslužby je zajištěn program pro děti od ca 3 let do 7 třídy ZŠ.

naše bohoslužba má 3 hlavní části:

  • 1. část (úvod, oznámení, blok písní) - ca 30 minut, poté děti odcházejí na dětský program (během letních prázdnin je to jinak)

  • 2. část (kázání - zamyšlení nad textem z Bible) - ca 20 minut

  • 3. část (osobní svědectví - krátká výpověď o Božím jednání v životě konkrétního člověka, modlitby) - ca 15-30 minut

audio záznamy z bohoslužeb naleznete zde

Aktuálně

Podporujeme