O nás

Jsme společenstvím věřících lidí, které spojuje víra v Ježíše Krista. Ve svých životech jsme poznali, že zvěst Bible o Bohu a jeho zájmu o člověka je pravdivá. Setkali jsme se s živým Bohem a Jeho milostí. Bůh nám ukázal, že náš život má smysl. Skrze oběť Ježíše Krista jsme mohli přijmout skutečnost odpuštění a vstoupit do vztahu s naším Stvořitelem. Díky tomu, co pro nás Bůh udělal, můžeme zakoušet ve svém životě radost a pokoj, protože víme, komu patříme a kam naše životy směřují. Jako nejvyšší autoritu naší víry a života uznáváme Bibli - Boží Slovo.

Naše společenství je otevřené pro kohokoliv, kdo hledá smysl života a jeho naplnění. Naše bohoslužby směřují každého z nás k setkání s živým Bohem. Nejsme společenstvím, kde bychom chtěli někoho manipulovat a držet pod "naším vlivem". Každý má svobodu se vyjádřit a zkoumat pravdivost toho, co je ve společenství předkládáno. Víra je věcí osobní, každý prožívá svůj vztah k Pánu Bohu jiným způsobem, naše společenství je pouze nástrojem k tomu, aby tento vztah mohl být co nejintenzivnější.

Pokud hledáte hlubší smysl života, tak přijďte mezi nás. Naše bohoslužby jsou otevřeným veřejným setkáním pro kohokoliv. Otázka víry či nevíry je otázkou osobní a je pouze na vás, jak se rozhodnete.

Kdo stojí ve vedení našeho společenství a jeho aktivit, najdete zde.

Historie společenství

V Dobrušce Církev bratrská působí už mnoho let. Už ze začátku 20. století byly v Dobrušce pravidelné nedělní bohoslužby. Ty se ovšem z nějakých důvodů přestaly pořádat a nedělní bohoslužby probíhaly řadu let jen v Bystrém. A tak v Dobrušce zůstala jen biblická vyučování, která probíhala po domácnostech nebo v synagoze, která tehdy patřila Československé církvi evangelické. V devadesátých letech se znovu začaly pořádat bohoslužby v dobrušském kině (asi 1x za dva měsíce) a vznikly i další aktivity, jako klub seniorů KLUS a klub pro děti Roháč.
Díky znovu narůstajícím aktivitám v Dobrušce se vedení bysterského sboru Církve bratrské rozhodlo, že zakoupí v Dobrušce domek, který bude zázemím pro tyto aktivity. V roce 2001 se tedy koupil půldomek v ulici Zd. Nejedlého, který bylo potřeba zrekonstruovat a trochu přizpůsobit pro potřeby sboru. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2003, kdy se domek začal používat pro potřeby sboru.
Pro koncepční práci v Dobrušce se z bysterského společenství oddělily 4 mladé manželské páry. Z počátku se začaly bohoslužby pořádat odpoledne. Od roku 2007 se přesunuly na dopoledne. Postupem let prostory v zakoupeném domku začaly být kapacitně malé a tak od roku 2012 se společenství schází k pravidelným bohoslužbám v malém sále dobrušského kina. Nyní má společenství okolo 40 členů a 20 dětí. I na ostatní aktivity, jako jsou kluby pro děti, už začíná být domek malý a kluby se občas schází v pronajatých prostorách napříč Dobruškou. Může se tedy předpokládat, že časem bude společenství postaveno před rozhodnutí o pořízení větších vlastních prostor.

Stručně o Církvi bratrské:

Církev bratrská je jedna ze státem registrovaných církví, a to od roku 1949. V České republice působí už více jak stotřicet let. Církev bratrská není součástí žádné velké nadnárodní církve. Jde o církev, která vznikla v Čechách z několika probuzeneckých hnutí. Od roku 1880 působila pod názvem Svobodná církev reformovaná, v roce 1919 přijala název Jednota českobratrská, který byl v roce 1966 pozměněn na stávající název Církev bratrská. Své sbory má na mnoha místech po celé republice. Nejbližší sbory v našem regionu jsou v Bystrém, Novém Městě nad Metují, Náchodě, České Skalici, Úpici, Trutnově, Hradci Králové, Pardubicích, České Třebové, Vysokém Mýtě a v Litomyšli. Církev bratrská spolupracuje i se zahraničními církvemi v různých zemích.

Církev bratrská navazuje na odkaz české i světové reformace a usiluje o život podle Božího Slova - Bible. Ve svém vyznání z roku 1927 Církev bratrská prohlásila: „Přijímáme slovo Boží za jediný a neomylný základ naší víry a našeho konání. Věříme, že Písmo Starého i Nového zákona bylo vnuknuto od Boha a že je jediným a pravým základem víry i života.“

Svojí činností chce Církev bratrská šířit zvěst o Ježíši Kristu. Nejde o získávání lidí pro církev, jde o snahu dát lidem možnost i dnes slyšet zvěst, která zásadním způsobem změnila a mění lidské životy a dějiny nejen jednotlivých národů, ale celého světa. Rozhodnutí k následování Ježíše Krista a přidání se k některé z církví záleží pak na každém jednotlivci.