Kázání

Zde je k dispozici k online přehrání poslední záznam kázání z bohoslužeb našeho společenství. 
Další kázání si můžete přehrát/stáhnout ze seznamu níže -  nejnovější kázání jsou na konci seznamu dole .
Záznam přehrajete kliknutím na "Zobrazit".
Záznam stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na odkaz a vybráním volby "Uložit odkaz jako..".

Poslední nahrané kázání: 30.9.2018 - Libor Neuman: Pavel v rozhovorech s pohany (Sk 17:16-34)
 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
kázání na verš, který byl vylosován pro společenství pro rok 2014: 1K 2,12: "A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval."  10. 1. 2014 1:40 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Jsme v tom až po uši.. (Jk 4,14; Ř 3,10; Ř 3,23)  14. 1. 2014 7:03 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Zhřešíme-li, máme zastánce! (1J 2,1) (záznam není úplný)  24. 1. 2014 0:35 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
série - Smysl života, téma: Má život vůbec smysl?  28. 1. 2014 13:27 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
série - Smysl života, téma: A to je všechno?  20. 2. 2014 13:25 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
série: Smysl života, téma: Vidět život z jiného pohledu (1)  28. 2. 2014 3:56 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
série: Smysl života, téma: Vidět život z jiného pohledu (2)  7. 3. 2014 2:28 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Ztiš se a čekej aneb jak naslouchat Bohu..  12. 3. 2014 13:17 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Boží nekompromisní dobrota  21. 3. 2014 2:55 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Příprava na Velikonoce  8. 10. 2014 8:11 Pavel Cv jun.
ċ

Zobrazit
Setkání Pána Ježíše se samařskou ženou  8. 10. 2014 8:25 Pavel Cv jun.
ċ

Zobrazit
Ježíš Jakub a Jan  8. 10. 2014 8:30 Pavel Cv jun.
ċ

Zobrazit
Květná neděle Ježíš vjíždí do Jeruzaléma  8. 10. 2014 8:31 Pavel Cv jun.
ċ

Zobrazit
Neděle vzkříšení (chyba)  8. 10. 2014 8:34 Pavel Cv jun.
ċ

Zobrazit
O milosrdném samaritánu  8. 10. 2014 8:37 Pavel Cv jun.
ċ

Zobrazit
Saul Pavlem  8. 10. 2014 8:41 Pavel Cv jun.
ċ

Zobrazit
Láska  8. 10. 2014 8:47 Pavel Cv jun.
ċ

Zobrazit
Dvě cesty (Žalm 1)  17. 1. 2016 6:23 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Genesis 5 - "taková ohraná písnička.."  19. 4. 2015 13:25 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Blaze muži, který ... (Žalm 1 + Jeremjáš 17)  21. 4. 2015 10:19 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Modlitby učedníků vs. modlitby naše Skutky 9,26-43   27. 4. 2015 12:41 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Důvěrný vztah s Bohem 1.Tesalonickým 5,17; Jeremiáš 17,7-8   3. 5. 2015 9:27 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
"Já jsem ten pravý vinný kmen." (Jan 15,1-14)  10. 5. 2015 4:47 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Jen v těsném spojení se mnou prožijete plný život (Efezským 6:18)  17. 5. 2015 5:26 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
seminář: Smysl a motivace k radostnému křesťanskému životu  31. 5. 2015 11:16 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Nebojme se (Soudců 15:9-20)  31. 5. 2015 3:52 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Boží slovo je sladší než med (Žalmy 19:10-11)  7. 6. 2015 11:36 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Cosi se ztratilo ... a bylo opět nalezeno (Lukáš 15:1-10)  21. 6. 2015 3:41 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Spasením to nekončí (Efezským 4:1-14)   2. 9. 2015 11:26 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Pojďte ke mně všichni (Matouš 11. kapitola)  2. 8. 2015 6:34 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Sedm smrtelných hříchů.  1. 9. 2015 12:11 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Jen se držme toho, k čemu jsme již dospěli (Filipským 3,13-16)  2. 9. 2015 11:26 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Modlitba má moc (Skutky 16:1-17)  6. 9. 2015 5:31 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Buďte střízliví! Buďte bdělí! (1. Petrova 5:5-11)  14. 9. 2015 12:03 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Vyjdi ze zóny bezpečí (Mar 12,37-13,2)  20. 9. 2015 3:59 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem (Jan 8,2-11) (z technických důvodů neúplný záznam)  27. 9. 2015 3:55 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Boží láska bez hranic (Marek 1:40-45)  18. 10. 2015 10:08 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Žalm 81  25. 10. 2015 10:39 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Bůh je žárlivě milující (2 Moj 20:2-6)  1. 11. 2015 10:39 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Jaká je naše víra? (Luk 18:35-43)  8. 11. 2015 5:26 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Poklad (Mat 13:44)  15. 11. 2015 3:45 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Úzká je cesta (Mat 7:13-14  23. 11. 2015 11:04 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Buď připraven (Řím 13:11-14 ; Mat 25:1-13)  29. 11. 2015 4:29 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Kdo obstojí? (Mal 3:1-2,13-15 ; 2 Petr 3:1-14)  6. 12. 2015 4:33 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
U Boha není nic nemožné (Luk 1:26-37; 2:36-38)  20. 12. 2015 3:55 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Principy duchovní obnovy podle Agea (Ag 1:1-2:23)  10. 1. 2016 3:47 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Kdo miluje svoji ženu, miluje sebe (Efez 5:21-33)  24. 1. 2016 12:15 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království (Marek 1:14-20)  31. 1. 2016 9:17 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Přimkněme se ke Kristu (1.Janova 5:1-21)  7. 2. 2016 9:17 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Milosrdenství chci a ne oběť (Matouš 9:9-13, 12:1-15, 19:16-22, 23:1-4)  14. 2. 2016 3:53 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Nová Generace (2Tim 1:6-7)  21. 2. 2016 4:18 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Nikdy nekončící milost (Mar 8:34)  28. 2. 2016 10:05 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Blaze těm, kteří Boží slovo slyší a zachovávají je (2Moj 20:4-6; Luk 11:14-28; Jan 14:18-24)  13. 3. 2016 10:49 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Ježíšův vjezd do Jeruzaléma (Mat 21:1-9; Jan 11:47-53, 12:1-19)  20. 3. 2016 12:49 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Ježíšovo vzkříšení (Jan 20; Řím 6:4-20; Gal 2:18-3:5)  27. 3. 2016 11:09 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Miluješ mě? (Jan 21:1-24)  3. 4. 2016 3:53 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Věř Mi a Já budu jednat. (2Moj 4:1-9; Mat 4:24; ...)  10. 4. 2016 12:41 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Skandální příběh (Oz 1:1-3)  17. 4. 2016 12:11 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Klíč k odpuštění (Mat 11:25-30)  24. 4. 2016 3:56 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Dobrá zpráva (Mat 3:2)  1. 5. 2016 10:08 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Boží království (Skut 26:16-18; Luk 23:39-43; Gal 4:4-7)  8. 5. 2016 12:01 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Boží přítomnost skrze Ducha svatého (Skut 2:1-39; 1:4-8; Jan 14:15-17; 16:7; 14:23)  16. 5. 2016 13:44 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Základní atributy království (Luk 14:1-24)  22. 5. 2016 4:39 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
církve závislá na Kristu (Mat 12:22-32; Jan 17:20-23)  29. 5. 2016 9:48 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Mějme odvahu vykročit (1Moj 11:26-12:9)  5. 6. 2016 4:00 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Jak Bůh jedná. (Zach 4:6)  19. 6. 2016 11:06 Michael Píro
ċ

Zobrazit
zaslíbení, jeho naplnění a my (1Moj 12;15;16;17;22)  3. 7. 2016 8:05 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Králův přínos (Kol 1:13-23)  10. 7. 2016 5:02 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Sůl a Světlo (Mat 5:13-16)  17. 7. 2016 3:14 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Dobré skutky nestačí (Luk 18:9-14)  7. 8. 2016 4:22 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Hospodin je můj pastýř (Žalm 23)  18. 9. 2016 12:18 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
S Ním jsi v bezpečí! (Žalm 23, hlavně verš 4; 1Sam 17:34-37)  18. 9. 2016 12:36 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Ježíš - nejlepší pastýř = náš vzor (Luk 15:1-7; Jan 10:11; Fil 2:5)  18. 9. 2016 12:35 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Bůh tě má rád (Luk 7:36-50)  25. 9. 2016 11:51 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Já vás osvobodím (Jan 8:31-38)  2. 10. 2016 11:57 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
(Luk 2)  9. 10. 2016 3:42 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Bůh je na tvoji straně (Mat 12:9-13; Luk 7:11-17; Mat 19:16-22; Jan 14:12-21; Mat 28:20)  16. 10. 2016 3:38 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Každý byl obdarován, aby své obdarování používal (Mt 25,14-30; Ř 12,3-9; 1K 12:4-11, 1Pt 4,10-11)   27. 10. 2016 5:32 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Vím, odkud jsem přišel, a vím, kam jdu (Jan 13:1-20; 1.Jan 1:7)  6. 11. 2016 4:33 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Buďme závislí na Bohu. (Matoušovo evangelium)  6. 11. 2016 3:54 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Je tu pro tebe řešení (1Sam 1:1-20)  15. 11. 2016 12:31 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Kolos 3:22-25  20. 11. 2016 4:04 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
V Kristu jsme svobodní (5. Moj 5;12-15)  27. 11. 2016 4:11 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Proč je dobré číst a znát Bibli? (Mat 1:18-25; Luk 2:10-14,25-32)  4. 12. 2016 8:49 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Verš pro rok 2017: Vaše mírnost ať je známa všem lidem. (Fil 4:5)  8. 1. 2017 13:01 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Pán je blízko (Luk 17:20-37, Fil 4:4-7)  15. 1. 2017 12:08 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Velké selhání (1. Sam 11:1-5)  30. 1. 2017 11:02 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Nezapomeň, proč tu jsi (Mat 9:9-13, 1. Kor 9:19-27)  12. 2. 2017 6:37 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Tohle jste ještě neslyšeli :-) aneb slyšte podobenství o slyšení.. (L 8,4-18)  19. 2. 2017 14:38 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Tak, jako jsme i my odpustily (Mat 6:9-15)  1. 3. 2017 12:58 Michael Píro
ċ

Zobrazit
2. část  12. 3. 2017 11:51 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Ctěte autority (Řím 13:1-14; 1Petr 2:11-21) 1. část  12. 3. 2017 11:51 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Koho si Bůh může použít (Mar 8:14-21, 27-33)  19. 3. 2017 7:36 Michael Píro
ċ

Zobrazit
1K 1  20. 5. 2017 5:20 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Jeden z vás mě zradí. SNAD TO NEJSEM JÁ?  20. 5. 2017 5:22 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Už nejsme ovce, které bloudí (Iz 53:1-12, Jan 10:7-18)  16. 4. 2017 6:34 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Proroctví pro dnešní generaci (Kaz 11:9)  25. 4. 2017 10:02 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Hospodin je můj pastýř (Žalm 23; Jan 10:1-5)  30. 4. 2017 3:50 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Boží moudrost (1.Kor 2:1-16)  7. 5. 2017 5:26 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Jste Boží chrám (1.Kor 3)  14. 5. 2017 22:22 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
(1.Kor 4)  21. 5. 2017 3:53 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Letnice (Ř 8:29, Gal 4:19)  4. 6. 2017 8:19 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Dynamický vztah s Bohem (Žalm 37:3-6)  11. 6. 2017 3:36 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Odstraňte toho zlého ze svého středu (1.Kor 5)  18. 6. 2017 10:56 Michael Píro
ċ

Zobrazit
1. Moj 16:1-15; 21:3-6,8-21  23. 7. 2017 3:26 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Dokonalá dovolená (Iz 9:1-4)  23. 7. 2017 3:28 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Nejdřív si to srovnej s Bohem (1.Kor 6:1-11)  10. 9. 2017 4:09 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Nedělej stejnou chybu jako Adam! (1K 6,12-20)  2. 10. 2017 9:55 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Kde je tvůj poklad? (1. Kor 13:4-7)  8. 10. 2017 9:09 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Vezmi svoji nádobku a běž! (Luk 7:36-50)  22. 10. 2017 7:33 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Evangelium podle Nehemiáše (Neh 1:1-4)  22. 10. 2017 7:40 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Numeri 6:22-27  29. 10. 2017 10:54 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Neodpírejte se jeden druhému (1.Kor 7:1-7)  5. 11. 2017 4:43 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Spravedlivý muž - kdo to je? (Mat 1:18-25)  12. 11. 2017 3:58 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Osobní svědectví  19. 11. 2017 4:25 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Modlitba (1.Tes 5:16-18)  26. 11. 2017 3:38 Michael Píro
ċ

Zobrazit
1. Advent - svíce proroků (Jer 33:14-26; 31:31-34; Jan 9:9-12)  3. 12. 2017 4:20 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
2. adventní neděle - Marie a Alžběta (Luk 1:26-56)  10. 12. 2017 5:53 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Verš na rok 2018 (1.Kor 16:13-14)  7. 1. 2018 3:40 Michael Píro
ċ

Zobrazit
To mám být single? (1.Kor 7:8-40)  28. 1. 2018 12:23 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Změna mysli (Řím 12:1-2)  28. 1. 2018 12:26 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Nic než Ježíš (Fil 3:1-9)  28. 1. 2018 12:37 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Otec (Jan 14:9)  4. 2. 2018 10:31 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
představení projektu/hnutí Nová generace; kázání: Přiblížilo se Boží království (Mt 5,13-16)  18. 2. 2018 6:43 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Ten, který je skutečností  4. 3. 2018 4:21 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Líbáš jako Jidáš (Luk 22:47-53)  11. 3. 2018 9:50 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Jan 21:1-8,15-19  8. 4. 2018 8:52 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Bůh má pro nás cestu i tam, kde ji mi nevidíme (2. Kr 8;11)  15. 4. 2018 5:29 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Sk. 3:1-16    28. 4. 2018 13:59 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Luk 15:1-2,11-...  29. 4. 2018 13:24 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Jsme živými kameny (1. Petr 2:2, Ef 4:15)   26. 5. 2018 10:48 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Ezdráš 3 - Boží stavba začíná uctíváním  26. 5. 2018 10:50 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Kdo je to Duch Svatý? (Sk 1:4-8)  20. 5. 2018 5:36 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
A jak to vypadá doma (Ezd 9)  3. 6. 2018 4:10 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Mat 11:25-30  24. 6. 2018 12:26 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Ke se stala chyba? (Iz 5:1-4)  2. 7. 2018 11:20 Michael Píro
ċ

Zobrazit
Je to řešení? (Mar 26:30-43)  16. 7. 2018 14:18 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Kde jsi? (Iz 1:10-15)  22. 7. 2018 3:15 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Spasení není z nás! (L 18,9-14; Ef 2,4-10)  12. 8. 2018 3:52 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Koho Syn vykoupil, je SVOBODNÝ (J 8,36; Iz 61,1; 2Petr 2:17-22 a další oddíly)   1. 9. 2018 10:45 Štěpán Vašíček
ċ

Zobrazit
Buď strážcem (Iz 62:6-7)  23. 9. 2018 10:10 Evžen Píro
ċ

Zobrazit
Pavel v rozhovorech s pohany (Sk 17:16-34)  30. 9. 2018 5:09 Evžen Píro