Petice proti rasové a náboženské nesnášenlivosti

přidáno: 3. 2. 2012 16:08, autor: Štěpán Vašíček   [ aktualizováno 3. 2. 2012 16:21 ]
Jako společenství se připojujeme k níže popsané petiční akci. 

Petice je reakcí na opakující se výroky muslimského kazatele Lukáše Větrovce působícího v Brně. Větrovec totiž pronesl slova o zabíjení Židů muslimy.

V brněnské mešitě zaznělo mimo jiné: 
„Mohamed je poslem Božím a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou. A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou Židé,“ pravil Lukáš Větrovec v brněnské mešitě. V jiné části svého vystoupení pak uvedl: „Soudný den nenastoupí, dokud muslimové nepovedou válku proti Židům. Muslimové je budou zabíjet tak, že se zbývající Židé budou schovávat za balvany a stromy. A pak kámen nebo strom promluví: Muslime, služebníče boží, tam za mnou je Žid, přijď a zabij ho." Tento citát z náboženské literatury islámu je obsažen i v chartě palestinského Hamasu, řazeného demokratickými státy světa mezi teroristické organizace.

Petice ICEJ ČR proti rasové a náboženské nesnášenlivosti požaduje „důsledné prošetření již podaných trestních oznámení“ a podporuje „přezkoumání činnosti odpovědných islámských institucí“ z hlediska zákona o náboženských společnostech. Existuje důvodné podezření, že výroky pana Lukáše Větrovce naplňují podstatu trestných činů Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.

Petice byla vyhlášena 22. ledna v Brně na Žerotínově náměstí v sále B. Bakaly.

Slova zaznívající z brněnské mešity jsou tak strašná, že je povinností občana ČR se v této věci zastat náboženské a politické svobody. 

Petice je k podpisu při každé naší nedělní bohoslužbě v dobrušském kině až do 8. dubna 2012.
Pokud chcete zorganizovat podpisovou akci i na jiných místech, níže najdete nejen podpisové archy ke stažení, ale i průvodní dopis a znění petice.


Ideální je vytisknout podpisový arch a nechat podepsat co nejvíce lidmi. Posléze jej zaslat na adresu:
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – ICEJ
Komárkova 4
148 00 Praha 4

Další forma jsou podpisy online, ale elektronicky vyplněné podpisové archy nejsou rovnocenné pro petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Aby Petiční výbor Poslanecké sněmovny PČR mohl dále s peticí podle zákona nakládat, je zapotřebí minimálně 10 tisíc fyzických podpisů na papíře.

Svou podporu přislíbili např. kardinál Dominik Duka OP, brněnský primátor Roman Onderka, synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, místopředsedkyně petičního výboru PS PČR Hana Orgoníková, 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, primátor Prahy Bohuslav Svoboda, houslový virtuos Václav Hudeček a další.

Ċ
Štěpán Vašíček,
3. 2. 2012 16:08
Comments