Co všechno děláme


Bohoslužby
Bohoslužba je veřejným setkáním celého společenství. Je to setkání z dvojím cílem: 1) abychom my sloužili Bohu (chválami, uctíváním, modlitbami) 2) aby Bůh sloužil nám - prostřednictvím svého Ducha, svého Slova, svých služebníků a svého lidu.
Při bohoslužbě můžete očekávat: společné písně (chvály, uctívání), svědectví lidí ze života s Bohem, program pro děti (nedělní škola), výklad Bible + aplikace pro současnou situaci, modlitby (osobní i společné)

Royal Rangers - klub pro děti věku ZŠ
Tento klub je určen pro každé dítě, které už chodí na ZŠ. Těšit se může na různé sporty, hry, soutěže, učení se tábornických dovedností, výpravy do přírody, biblické příběhy, písničky, společné tábory, víkendové pobyty hlavně na nové kamarády! V roce 2010 se pro klub koupilo několik desítek kilogramů populární stavebnice Lego, takže se děti můžou těšit i na programy s Legem.

klub K2
Tento klub je pro všechny, kdo chtějí mít dobrou akční partu a je jim patnáct a více let. Klub kromě pravidelných setkání pořádá různé vandry, společné dovolené, sportovní klání (volleyball, fotbal, ringo,...). Součástí setkání jsou super hry a zamyšlení nad různými texty z Bible.


klub Awana
klub pro děti od 5ti let. Schůzka Awana klubu je rozdělena do tří stejných bloků:
(1) herní část - hry ve věkově smíšených družstvech
(2) učební část - práce s příručkami v malých skupinkách rozdělených podle věku dítěte
(3) společná část - společný program s písničkami, biblickou lekcí a vyhodnocením schůzky.
Srdcem Awany jsou malé skupinky v učební části. Děti mají v této části schůzky svého stálého vedoucího, který s nimi pracuje na jejich příručkách. V příručkách se plní jednotlivé lekce, které jsou zaměřeny jednak na biblické pravdy a jednak na různé dovednosti.

klub Pampeliška
Klub pro rodiče s dětmi předškolního věku. Setkání jsou plná tvoření, básniček, písniček, pohádek a her pro děti. Mimo uvedené připravujeme pro děti loutková nebo maňásková představení a společné výlety. Klub se schází zpravidla v úterý dvakrát za měsíc. Vstup volný.
V případě zájmu o zasílání informačních pozvánek e-mailem, napište na: dobruska@cb.cz

Biblické studium
Pro ty, kteří chtějí se chtějí dozvědět něco více z Bible, tak během týdne pořádáme i skupinky biblického studia.

Klub seniorů - KLUS
Programy pro seniory připravované ve spolupráci s vlastivědným muzeem v Dobrušce